Výhody klimatizace s výhřevem

U klimatizací, které umožňují i vytápění je možné funkci výparníku a kondenzátoru otočit. Klimatizace potom pracuje jako tepelné čerpadlo vzduch-vzduch. Odebírané teplo z venkovního prostředí se přečerpává do vnitřního prostředí.

Klimatizace s funkcí ohřevu, pracující na principu tepelného čerpadla, představují hospodárný způsob přitápění v přechodném období na jaro a na podzim. Ke svému provozu potřebují pouze třetinu energie, kterou dodají.

Informace