Slovník pojmů

Slovník pojmů vam ukáže jaké vlastnosti a funkce mají klimatizace a odvlhčovače.

Zobrazuji 125 z celkového počtu 61

antialergický filtr

Vytváří zdravou atmosféru v místnosti tím, že odstraňuje prach ve vzduchu a zamezuje šíření bakterií. Filtr je napuštěn enzymy, které ničí alergeny (organické i anorganické) tím, že se vážou na jednotlivé enzymy filtru. Při průchodu vzduchu skrze filtr alergen ulpí na filtru, kde se účinkem enzymů štěpí protein alergenu a deaktivuje se, čímž se předchází vzniku alergických onemocnění jako např. astmatu.

ART COOL

Pokud hledáte klimatizační jednotku, která se od ostatních výrazně odlišuje, zvolte si klimatizační jednotku ART COOL. Konečně můžete mít klimatizační jednotku, která vypadá stylově, moderně i přitažlivě najednou. A navíc s progresivní technologií. Pro dosažení vybroušeného stylu byla výrobková řada ART COOL vybavena novým čističem vzduchu NEO-Plasma, antikorozní povrchovou úpravou Gold Fin a dalšími novými funkcemi, jako je např. Auto Clean. Tato výrobková řada je vhodná pro menší prostory, jako jsou ložnice a kanceláře a představuje tak vítanou alternativu ke konvenčnímu designu běžně používaných jednotek.

Auto Swing

Funkce Auto Swing umožňuje automatické naklápění žaluzií. Žaluzie pro cirkulaci vzduchu se nepřetržitě tiše naklápějí ze strany na stranu a směřují tak střídavě chladný vzduch do všech koutů místnosti.

automatické čištění (Auto Clean)
LG Automatické čištění pomáhá odstraňovat zápach a šetří čas potřebný k vyčištění jednotky. Po ukončení používání klimatizační jednotky spustí funkce „Auto Clean“ (Automatické čištění) na 30 minut vysušování vnitřních částí klimatizační jednotky. Během této doby dojde k odstranění vlhkosti a plísní, což je zárukou toho, že vzduch bude zbaven zápachu a vy ušetříte čas vyžadovaný pro čištění jednotky.
automatické přepínání

Při velkých výkyvech teploty venkovního vzduchu během dne není nutné klimatizační jednotku neustále nastavovat. (Jednotka přepíná režim chlazení a topení podle nastavené teploty.)

automatický restart
Klimatizace vybavená touto funkcí se při výpadku el. energie automaticky restartuje v nastavení, které bylo zadáno před výpadkem el. energie.
bypass ventilace

Jednotka Eco V má automatický přepínač, který v případě provozu klimatizační jednotky automaticky zablokuje míchání venkovního a vnitřního vzduchu.

centrální ovládání
Centrální ovládání je určeno pro komerční instalace, kde je instalováno více klimatizačních jednotek. Můžete ovládat nebo analyzovat závady až u 128 klimatizačních jednotek (pomocí 8 oddělených řídících jednotek) individuálně nebo všechny najednou.
COP

COP - Coefficient of Performance - koeficient výkonu, chladící faktor vyjádřený poměrem Q(W)/P(W), koeficient zhodnocení energie a tepelného výkonu.

čidlo
prvek měřícího systému, který snímá měřenou hodnotu
dětský zámek
Funkce dětský zámek zabraňuje tomu, aby si děti nebo jiné osoby pohrávaly s ovládacími tlačítky klimatizační jednotky. Po aktivaci této funkce se všechna tlačítka na vnitřním zobrazovacím panelu uzamknou a jednotku lze řídit dálkovým ovladačem.
Eco Eye

Eco Eye ušetří spotřebu energie na základě pohybu člověka.
Zajišťuje optimalizovaný přímý nebo nepřímý proud vzduchu, který se nastavuje podle volby uživatele, snímáním lidské teploty a pohybu.

Smart úspora energie s Eco Eye: Při spuštění jednotky v režimu topení tato funkce zamezuje foukání studeného vzduchu z jednotky. Ke spuštění vnitřního ventilátoru dojde teprve po dosažení nastavené hodnoty (28°C) v potrubí vnitřní jednotky. jakmile teplota potrubí vnitřní jednotky dosáhne teploty 28°C, po dobu 1 minuty se bude ventilátor otáčet v malých otáčkách a teprve potom podle nastavené rychlosti.

EER
EER - Energy Efficiency Rating - úsporný výkon, parametr který charakterizuje dané klimatizační zařízení ( poměr výkonu klim. zař. k odebíranému příkonu - spotřebě ). Z toho vyplývá, že klimatizační zařízení o vysoké hodnotě EER pracuje s velkou účinností z hlediska využití přiváděné energie ( je úspornější ).
filtry

Vzduchové filtry zachycují částečky prachu, pachy a jiné částice obsažené ve vzduchu. Základním filtrem je filtr elektrostatický, který zachycuje prach. Aktivní uhlíkový filtr zachycuje cigaretový kouř, pachy a pyl. Katalyzátorový filtr zachycuje různé chemické a škodlivé látky. Některé značky a typy klimatizací jsou navíc vybaveny moderními technologiemi pro ničení bakterií, osvěžování vzduchu apod.

Gold Fin

Antikorozní úprava Gold Fin - Povrch výměníků tepla LG je tvořen antikorozní vrstvou Gold Fin. Tato povrchová úprava zajišťuje ochranu proti korozi a pomáhá udržet jednotku v bezvadném stavu.

horký start (JET HEAT)

Funkce horký start (HOT START) neboli režim intenzivního vytápění je využíván pro co nejrychlejší zvýšení teploty vzduchu místnosti v zimě. (Kdykoli je tato funkce aktivována, klimatizační jednotka začne vhánět teplý vzduch při velmi vysokých otáčkách po dobu 60 minut a nastaví automaticky teplotu místnosti na 28°C. po dosažení 28°C je na dobu 1 minuty ventilátor spuštěn při nízkých otáčkách, pak se změní otáčky ventilátoru na požadovanou hodnotu.)

Chaos Swing
V tomto režimu dochází k proudění vzduchu připomínající příjemný vánek, čehož je dosaženo automatickým měněním otáček ventilátoru pomocí Chaos logiky. Technologie zpracovává proudící vzduch řízením úhlu a rychlosti pohybujících se lopatek ventilátoru. Také minimalizuje teplotní rozdíly mezi jednotlivými vrstvami vzduchu podél výškového profilu místnosti, což vytváří mnohem příjemnější a chladnější prostředí.
chladivo

V systému koluje směs, která se nazývá chladivo. Slouží k předávání nebo odebírání tepla. Používáme výhradně ekologická chladiva, která neškodí životnímu prostředí a nepoškozují ozónovou vrstvu.

chlazení
Režim, při kterém je klimatizace nastavena na chlazení. (Chlazení je proces, při kterém je ze vzdušniny odnímáno teplo, příp. teplo i vlhkost)
invertor

(měnič napětí, proudu, kmitočtu, otáček ...) - Výkon zařízení Invertoru se automaticky mění v závislosti od venkovní teploty a požadované vnitřní teploty. V porovnání s klasickými klimatizacemi dokáží plynule snižovat výkon kompresoru, má několikanásobně nižší rozběhový proud a tím ušetří až 44% energie. Frekvenční měnič u venkovní jednotky se projevuje vysokou energetickou účinností a velmi nízkou hlučností. Ve srovnání se standardním systémem s tepelným čerpadlem, lze požadovanou teplotu dosáhnout rychleji a teplota je udržována na stabilnější úrovni.

jednotka klimatizační

jednotka určená ke klimatizaci vzduchu daného prostoru

Jet Cool

Funkce jet Cool slouží k velmi rychlému ochlazení místnosti. V tomto režimu se po dobu 30 minut s velkou rychlostí vyfukuje silný proud chladného vzduchu nebo dokud teplota v místnosti nedosáhne 18°C.

kanálové jednotky

Protože je kanálová jednotka skrytá ve stropě, její instalace je vhodná v místech, kde je vyžadována sdružená nebo individuální klimatizace pro budovy s mnoha místnostmi nebo halami, jako jsou restaurace, koncertní sály a hotely. Instalace není omezená umístěním svítidel ani uspořádáním místnosti, prostřednictvím instalace různých výústek lze snadno provést renovaci interiéru.

kazetové klimatizace

Kazetové jednotky LG se instalují v místnostech pod strop. Jedná se o klimatizační jednotky pro komerční potřeby, které lze instalovat v nejrůznějších prostorách, např. restauracích, hotelech, kancelářích a konferenčních místnostech. Jednotka má elegantní vzhled a je vybavena mnoha speciálními funkcemi. Má čtyři výfukové lamely, které zajišťují proudění vzduchu do všech stran, což umožňuje rovnoměrné a prostorové chlazení.

klidový režim (spánkový režim)

Funkce automatického klidového režimu umožňuje nastavení času automatického vypnutí jednotky. Klidový režim lze nastavit na 1 až 7 hodin. Klidový režim bude provozován při nízkých otáčkách (chlazení) nebo středních otáčkách ventilátoru (pouze tepelné čerpadlo), aby nebyl rušen Váš klidný spánek.

1 | 2 | 3 | další >>

Informace