<< seznam všech

antialergický filtr

Vytváří zdravou atmosféru v místnosti tím, že odstraňuje prach ve vzduchu a zamezuje šíření bakterií. Filtr je napuštěn enzymy, které ničí alergeny (organické i anorganické) tím, že se vážou na jednotlivé enzymy filtru. Při průchodu vzduchu skrze filtr alergen ulpí na filtru, kde se účinkem enzymů štěpí protein alergenu a deaktivuje se, čímž se předchází vzniku alergických onemocnění jako např. astmatu.

<< seznam všech

Informace