<< seznam všech

Eco Eye

Eco Eye ušetří spotřebu energie na základě pohybu člověka.
Zajišťuje optimalizovaný přímý nebo nepřímý proud vzduchu, který se nastavuje podle volby uživatele, snímáním lidské teploty a pohybu.

Smart úspora energie s Eco Eye: Při spuštění jednotky v režimu topení tato funkce zamezuje foukání studeného vzduchu z jednotky. Ke spuštění vnitřního ventilátoru dojde teprve po dosažení nastavené hodnoty (28°C) v potrubí vnitřní jednotky. jakmile teplota potrubí vnitřní jednotky dosáhne teploty 28°C, po dobu 1 minuty se bude ventilátor otáčet v malých otáčkách a teprve potom podle nastavené rychlosti.

<< seznam všech

Informace