<< seznam všech

EER

EER - Energy Efficiency Rating - úsporný výkon, parametr který charakterizuje dané klimatizační zařízení ( poměr výkonu klim. zař. k odebíranému příkonu - spotřebě ). Z toho vyplývá, že klimatizační zařízení o vysoké hodnotě EER pracuje s velkou účinností z hlediska využití přiváděné energie ( je úspornější ).

<< seznam všech

Informace