<< seznam všech

horký start (JET HEAT)

Funkce horký start (HOT START) neboli režim intenzivního vytápění je využíván pro co nejrychlejší zvýšení teploty vzduchu místnosti v zimě. (Kdykoli je tato funkce aktivována, klimatizační jednotka začne vhánět teplý vzduch při velmi vysokých otáčkách po dobu 60 minut a nastaví automaticky teplotu místnosti na 28°C. po dosažení 28°C je na dobu 1 minuty ventilátor spuštěn při nízkých otáčkách, pak se změní otáčky ventilátoru na požadovanou hodnotu.)

<< seznam všech

Informace