<< seznam všech

Chaos Swing

V tomto režimu dochází k proudění vzduchu připomínající příjemný vánek, čehož je dosaženo automatickým měněním otáček ventilátoru pomocí Chaos logiky. Technologie zpracovává proudící vzduch řízením úhlu a rychlosti pohybujících se lopatek ventilátoru. Také minimalizuje teplotní rozdíly mezi jednotlivými vrstvami vzduchu podél výškového profilu místnosti, což vytváří mnohem příjemnější a chladnější prostředí.

<< seznam všech

Informace