Slovník pojmů

Slovník pojmů vam ukáže jaké vlastnosti a funkce mají klimatizace a odvlhčovače.

Zobrazuji 2650 z celkového počtu 61

klimatizace
= úprava vzduchu v budovách či jednotlivých místnostech pomocí klimatizačního zařízení, které nasávaný venkovní vzduch filtruje, ohřívá a vlhčí nebo ochlazuje a vysušuje a dále ventilátorem rozvádí. Vzduch se upravuje vedením přes studenější část chladničky. Malé okenní klimatizační přístroje odvádějí teplo ven z místnosti. Velká klimatizační zařízení používají k odnímání tepla cirkulující vodu. V klimatizovaném prostoru se automaticky udržuje stálá teplota bez ohledu na vnější prostředí. Jedno z prvních klimatizačních zařízení na světě (systém Carrier) bylo roku 1932 instalováno v budově Dopravního podniku hlavního města Prahy. V teplých krajinách se klimatizují všechny druhy budov, dopravních prostředků a zejména obytné prostory. U nás klimatizace zajišťuje vhodnou teplotu a čistotu vzduchu například v operačních sálech, v laboratořích, ve výpočetních střediscích, v administrativních budovách se skleněnými obvodovými stěnami, v divadlech a kinech; v průmyslových provozech při výrobě chemikálií a léků, v podzemních stavbách, v letadlech.
kompatibilní s Invertním Multi systémem

Vnitřní jednotky Libero je možné použít v kombinaci invertorových Multi systémů LG.
(Je to jediný typ splitové jednotky LG, u které je tato kompatibilita možná.)

kompresor

Klimatizační zařízení funguje podobně jako domácí lednička. Pro stlačování a pohánění chladiva se používá kompresor.

minimální spotřeba energie v pohotovostním režimu
díky použití SMPS (Switching Mode power Supply). Obvykle, je-li jednotka připojena na napájení, dochází ke spotřebě energie i přesto, že je spotřebič vypnutý. Proto byla vyvinuta technologie velmi nízké spotřeby energie (SMPS), kdy spotřeba energie v pohotovostním režimu je zanedbatelná - příkon v pohotovostním režimu byl zredukován o 90%. Pokud se jednotka nepoužívá, není nutno odpojovat napájení.
mobilní klimatizace
Mobilní klimatizace se umísťují přímo v interiéru. Ke své činnosti však potřebují odvod tepla do venkovního prostředí. K tomuto slouží teleskopická umělohmotná hadice, pro kterou je třeba udělat výstup přes stěnu nebo okno. Kondenzát je zachytáván do kondenzační nádoby, která se dá vyndat a vyprázdnit. Mobilní klimatizace se uplatní v pronajatých prostorách. Při stěhování se zařízení bez složité demontáže odnese do nových prostor. Najdou využití také v památkově chráněných objektech, kde není možnost umístit split jednotky.
MULTI klimatizace
Klimatizační zařízení s jednou venkovní a dvěma a více vnitřními jednotkami, které jsou navzájem propojeny potrubím pro přívod a odvod chladiva a el. kabely pro napájení a ovládání. Celé zařízení se používá pro více místností. Provedení Multi split je nejideálnější řešení klimatizace pro rodinné domy, neboť se tak vyhnete nevzhledným instalacím několika venkovních jednotek na venkovní fasádě Vašeho domu, jako to bývá u běžně používaných jednotek v provedení split. Jedním přístrojem ochladíte až 9 pokojový byt nebo rodinný dům. Moderní technologie MPS (Multi Power Systém) používá 2 nebo více kompresorů (1 hlavní kompresor a 1 nebo několik přídavných kompresorů). Zatímco hlavní kompresor je během provozu jednotky spuštěn neustále, přídavné kompresory se zapínají a vypínají v závislosti na požadovaném výkonu, čímž se zabrání nadměrné spotřebě energie během nízké zátěže systému. Prostřednictvím technologie MPS invertor dosahují Multi split systémy LG v celosvětovém měřítku nejširšího provozního rozsahu: 12%-120% v režimu chlazení a 12%-138% v režimu topení. Až 70% úsporu energie při invertním řízení, dlouhé potrubí až 200m a 30m převýšení. Díky těmto vlastnostem je chlazení a topení mnohem rychlejší.
Neo Plazma

Jedinečný plazmový systém pro čištění vzduchu, který odstraňuje nejen mikroskopické nečistoty a prach, ale i domovní roztoče, pyl a srst domácích zvířat a působí tak jako prevence vzniku alergických onemocnění (např.astmatu). Díky tomuto filtru, který lze při údržbě omýváním vodou používat prakticky donekonečna, si můžete užívat čistého vzduchu, aniž byste museli každé dva roky měnit filtr ( tak jak tomu bylo v minulosti) a v konečném důsledku tak ušetříte.
Systém čištění Neo Plazma obsahuje 7 speciálních filtrů v 5 stupních filtrace s účinnou čistící silou.

odvlhčovač
Zařízení sloužící ke zvyšování vlhkosti vzdušniny. Princip jeho činnosti se mnoho neliší od nám všem známé ledničky. Přístroj má chladící okruh s kompresorem a dvěma výměníky – výparníkem a kondenzátorem. Cirkulací chladiva dochází k jeho stlačování a následné expanzi, čímž dochází k přenosu tepla. Výparník je ochlazován a kondenzátor ohříván. Odvlhčovač je vybaven ventilátorem, který nasává vzduch a ten prochází přes chladný výparník, kde kondenzují vzdušné páry, obsažené v nasávaném vzduchu. Voda je odváděna do nádobky. Vzduch dále přechází přes kondenzátor, kde je mírně ohříván a vracen zpět do místnosti. Při tomto procesu dochází také k jeho filtraci. Spotřebované energie se ve formě tepla vrací zpátky do místnosti. Kondenzační odvlhčovače jsou komfortní přístroje s nízkou hladinou hlučnosti, vybavené regulačními prvky, které umožní automatický chod přístroje. Odvlhčovač automaticky udržuje nastavenou úroveň vlhkosti zpravidla v rozsahu od 20-80% relativní vlhkosti vzduchu. Na přístroji lze také zpravidla regulovat také otáčky ventilátoru, případně nastavit opožděné vypnutí přístroje. Komfortnější přístroje bývají také vybaveny funkcí automatického restartu, který umožní po obnovení dodávky el. energie /po jejím výpadku/ opětovný chod přístroje v původním nastavení. Přístroje bývají také zpravidla vybaveny plovákem , který zastaví přístroj po naplnění nádržky na kondenzát. Tento stav bývá signalizován kontrolkou. Kondenzát lze také odvádět přímo do kanalizace, potom není nutné vylévat kondenzát z nádržky. Manipulací s přístrojem usnadní čtyři kolečka. Odvlhčování kondenzačními odvlhčovači je výhodný způsob snižování vlhkosti.
okenní jednotky
Okenní jednotku lze nainstalovat jako samostatnou jednotku do malého prostoru – do okna nebo na vnější stěnu. Tyto klimatizační jednotky jsou nejenom stylové, ale při své kompaktní velikosti nabízí i bohatou výbavu počínaje dálkovým bezdrátovým ovladačem, přes elektronické prvky ovladatelné lehkým dotykem až po ochranu venkovních částí a venkovního výparníku povrchovou úpravou Gold Fin. Všechny jednotky se snadno montují, protože většina modelů se dodává s výsuvným spodním rámem; výstupní vzduch je přesně směrován pomocí čtyřcestného systému rozvodu vzduchu.
podstropní jednotky (konvertibilní)
Podle místa, které máte k dispozici, se může tato jednotka nainstalovat buď pod strop nebo na podlahu. Vertikální směr proudění chladícího vzduchu můžete řídit dálkovým ovládáním a konstrukce s nízkou hlučností zaručuje tiché a příjemné chlazení.
Regulace pomocí dvou termistorů
Mezi teplotou naměřenou na nainstalované jednotce a teplotou v místnosti může být velký rozdíl. Ovládání pomocí dvou termistorů dává možnost ovládat teplotu na základě kterékoli ze dvou naměřených hodnot. Výběr termistoru pro ovládání se provádí pomocí posuvného spínače na zadní straně připojeného dálkového ovládání txpu LCD. Jeden termistor je ve vnitřní jednotce a druhý na dálkovém ovládání.
režim odvlhčování
Klimatizační jednotky LG umožňují v režimu odvlhčování odstraňovat ze vzduchu nepříjemnou vlhkost, aniž by při tom docházelo k jeho nadměrnému ochlazování.
tepelné čerpadlo
Klimatizace s tepelným čerpadlem umožňují mimo režim chlazení také topení. Topení lze používat v rozmezích uvedených v návodech k obsluze.
Therma V

Tepelné čerpadlo vzduch-voda, vytápěcí systém, využitelný pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Ekonomický, flexibilní, ekologicky šetrný produkt.

tichý provoz

Díky optimálním parametrům sestavy kompresor-motor se klimatizační jednotky LG vyznačují nejnižší možnou úrovní hluku a vibrací, což dále přispívá k tichému a příjemnému prostředí.

topení
Režim, při kterém je klimatizace nastavena na topení.
trojitá filtrace

trojité filtry se skládají z různých filtrů z organických materiálů, které odstraňují ze vzduchu organické látky způsobující nepříjemné až bolestivé pocity, jako je kupříkladu pálení očí či pálení v krku. Červený filtr odstraňuje běžný zápach jako je cigaretový kouř, zápach ryb nebo jiného jídla. Černý filtr odstraňuje zápach, který je hlavní příčinou syndromu vznikajícího při nastěhování do nového domu. Modrý filtr odstraňuje běžné organické pachy způsobující migrénu a chronickou únavu.

trojrozměrné proudění vzduchu

Nová koncepce trojrozměrné distribuce vzduchu zajišťuje rychlé a rovnoměrné ochlazování místnosti proudem upraveného vzduchu vycházejícího jak zepředu, tak i po stranách vnitřní klimatizační jednotky. (Tuto funkci mají jednotky Art Cool typu Panel a typu Wide.)

turbo ventilátor

Použitím turbo ventilátoru byla minimalizována velikost vnitřní jednotky a zvýšena stabilita instalovaného zařízení. Rovněž bylo dosaženo větší prostorové krásy, zlepšilo se proudění vzduchu a rozložení teploty v interiéru na optimální stav a vzniklo tak tiché, příjemné prostředí.

týdenní program
V případě potřeby může operátor naprogramovat zapnutí a vypnutí jednotky na dobu jednoho týdne.
úprava vzduchu
Souhrnný název charakterizující filtraci, míšení, ohřev, chlazení, vlhčení a odvlhčování vzduchu
úspora energie

Na rozdíl od běžných klimatizačních jednotek, jsou klimatizační jednotky invertorového typu vybaveny regulací otáček kompresoru pro přizpůsobení podmínkám chlazení a vytápění. Jakmile dosáhne teplota v místnosti vámi požadované úrovně, začnou pracovat klimatizační jednotky invertorového typu v režimu pomalých otáček kompresoru a udržují požadovanou úroveň teploty, čímž dochází k úsporám energie ve výši cca 44% ve srovnání s normálním typem jednotky.

venkovní jednotka

Venkovní jednotka je část klimatizace, která se umísťuje vně budovy.

větrání
výměna vzduchu v daném prostoru
vlhké chlazení

Konec suchému nosu! Klimatizační jednotky MAESTRO mají nový provozní program pro ovládání nejen teploty, ale i vlhkosti. zatímco ostatní klimatizační jednotky během svého provozu odstraňují vlhkost, MAESTRO při požadované teplotě udržuje i příjemnou vlhkost. Funkce je zvláště požadována osobami s respiračními problémy a těmi, kteří trpí suchou pokožkou.

<<  předchozí | 1 | 2 | 3 | další >>

Informace